Battery Contactor sluit niet

De voornaamste reden voor het niet sluiten van de battery contactor is dat het BMS systeem nog niet in geconfigureerd. De uitleg van de configuratie is te vinden bij de FAQ “BMS – no cell communication” – BMS error – No Cell Communication – EV Europe

Indien de configuratie goed is afgerond kunnen de volgende controles worden uitgevoerd.

    • Heeft de BMS printplaat voeding? de beide groene LEDS moeten aan staan, indien maar 1 LED is ingeschakeld is waarschijnlijk de zekering op de pringplaat defect.
    • is de noodstop niet bediend? Deze verbinding tussen IL1-1 en IL1-2 moet doormeten.
    • is het interlock circuit IL2-1 en IL2-2 aangesloten volgens het schema en verbindt deze door?
    • Is de service disconnect plug aanwezig?
    • Staat er +12V op het IGN/KSI signaal (+48V bij de 48V variant van de aansluitprintplaat)

Bekijk ook onze video voor instucties: