BMS error – No Cell Communication

Deze error geeft aan dat er geen communicatie kan plaats vinden tussen de BMS hoofdcontroller en de accucellen. Deze communicatie kan gedaan worden via Cell Modules (printplaatjes op de accucellen), een Tesla print module of Centralized Can Group modules waarop maximaal 16 celmetingen kunnen worden aangesloten.

  • Is de accu configuratie voltooid in het EMUS bms systeem?  indien niet voltooid zie de handleiding en/of  bekijk ons instructie video 5. Vergeet hierbij ook niet op de “commit configuration” knop te drukken, probeer dit eventueel meerdere keren.
  • Controleer de weerstand van de CAN bus. Aan beide uiterste zijden van de CAN bus dient een 120 ohm eindweerstand geplaatst te zijn. De totale weerstand die gemeten wordt moet hierdoor 60 ohm zijn indien gemeten wordt tussen CANL en CANH met het volledige systeem (ook de 12V voeding) uitgeschakeld. Indien ca. 120 ohm gemeten wordt dient een 2e weerstand te worden toegevoegd, indien ca. 40 ohm gemeten wordt dient een weerstand te worden verwijderd/uitgeschakeld.
  • Bij gebruik van Centralized CAN group modules: Knippert de groene led op de ccgm module -> wanneer dit niet het geval is controleer de CAN connector.
   • Is de spanning tussen de rode en zwarte draad 12 Volt?
   • Is de weerstand tussen de groene en witte draad ca. 60 ohm (gemeten zonder spanning op het systeem)?
   • Is de witte draad op CANL aangesloten en de groene draad op CANH?
  • Bij gebruik van Cell modules, controleer of deze groen knipperen. Begin met deze controle bij de HV- zijde van het accupakket, dit dient ook de DN zijde te zijn van de communicatie tussen de celmodules. Indien het knipperen bij een bepaalde module stopt, controleer dan:
   1. Is het voltage van de accucel meer dan 2 volt?
   2. Zijn de enkel draads communicatiedraden goed aangesloten?
   3. Is de communicatie volgorde juist aangesloten. De communicatie loopt van de HV- naar de HV+ van de totale accu, dus van DN naar UP
   4. Wissel het printplaatje dat niet knippert uit, of eventueel de laatste module die nog wel knippert
  • Bij gebruik van Tesla print modules, controleer of deze groen knipperen. Begin met deze controle bij de HV- zijde van het accupakket, dit dient ook de DN zijde te zijn van de communicatie tussen de celmodules. Op iedere Tesla celprint dienen 6 groene LEDs te knipperen. Indien het knipperen bij een bepaalde module stopt, controleer dan:
   1. Is het voltage van iedere individule accucel in de teslamodule meer dan 2 volt? (in totaal zijn er 6 celblokken aanwezig in een Tesla accu)
   2. Zijn de enkel draads communicatiedraden goed aangesloten?
   3. Is de communicatie volgorde juist aangesloten. De communicatie loopt van de HV- naar de HV+ van de totale accu, dus van DN naar UP
   4. Is er mogelijk een beschadiging aan de originele bekabeling van de Tesla accu?
   5. Wissel het printplaatje dat niet knippert uit, of eventueel de laatste module die nog wel knippert.
  • Is de Buzzer uitgang in het BMS geconfigureert als PF12? Open hiervoor het BMS control panel en vervolgens naar configuration – I/O Pins –> BUZZER –> PF12 battery contactor

Bekijk ook onze video voor instucties: