BMS error – State of Charge weergave niet juist

Het battery management bepaalt door middel van een calculatie de State of Charge (hoe vol is mijn accu?). Als deze weergave niet klopt kan dit een aantal verschillende oorzaken hebben:

  • De State of Charge wordt grotendeels door de stroomsensor in het accusysteem bepaald en berekend. Het is dus van groot belang dat deze meting klopt. Controleer hiervoor de volgende instellingen:
    • Geeft de stroomsensor een negatieve waarde aan tijdens het ontladen (rijden)? Indien dit een positieve waarde is kan de richting worden omgedraaid van de stroomsensor in het BMS control panel bij Configuration/general –> ” reverse direction”
    • Geeft de stroomsensor een positieve waarde aan  tijdens het laden?  –> indien niet het geval dan zit de stroomsensor niet op de juiste positie gemonteerd. De stroomsensor moet zowel de stroom die in als uit het accusysteem gaat meten
    • Geeft de stroomsensor netjes “0” ampere aan indien er geen verbruikers zijn aan de hoog voltage accu? –> schakel alle verbruikers uit door bijvoorbeeld de noodstop in te drukken en calibreer de waarde in het BMS control panel bij Configuration/general –> ” Reset current to 0″
  • Is de juiste accucapaciteit (Ah) ingesteld in het BMS control panel bij configure/SOH –> cell capacity. U kunt deze ingestelde waarde controleren in het BMS control panel bij Status / SOC/SOC –> capacity. Hier wordt de capaciteit in Coulomb weergegeven. Door deze waarde te delen door 3600 moet de accucapaciteit in Ah worden aangegeven.
  • Is het pakket al een keer 100% opgeladen? –> Laadt het accusysteem volledig op tot deze ” charging finished” aangeeft. Op dit moment wordt de State of Charge gekalibreerd naar 100%

Bekijk ook onze video voor instucties: